DANE FIRMY

ENTECH SP Z O.O.

ul. Ratajska 11b, 91-231 Łódź

NIP: 947-193-42-67

REGON 100224682

KRS: 000259098

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście

Kapitał zakładowy 715 000 zł pokryty w całości

Bank: PKO BP SA VI/O Łódź

Nr konta: 26 1020 3408 0000 4302 0170 9682