OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

STACJA PALIW FIRMA GALERIA KONTAKT OGŁOSZENIA

DANE FIRMY ENTECH SP. Z O.O.
ul. Ratajska 11b
91-231 Łódź 
NIP: 947-193-42-67
REGON 100224682
KRS: 000259098 Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieście
Kapitał zakładowy 715 000 zł pokryty w całości
Bank: PKO BP SA VI/O Łódź
Nr konta: 26 1020 3408 0000 4302 0170 9682
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW STACJA PALIW FIRMA GALERIA KONTAKT OGŁOSZENIA