OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW

STACJA PALIW FIRMA GALERIA KONTAKT OGŁOSZENIA
OGÓLNE INFORMACJE
PRZYGOTOWANIE POJAZDU 
DO BADANIA TECHNICZNEGO
CENNIK
Pracujemy w godzinach: 
pn.-pt. 7.00 - 20.00 
sob. 7.00 - 17.00
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW > PRZYGOTOWANIE POJAZDU DO BADANIA TECHNICZNEGO
Zgłaszając pojazd na badania stanu technicznego, powinniśmy przedłożyć następujące dokumenty:
- dowód rejestracyjny, a w przypadku jego zagubienia kartę pojazdu (w przypadku braku dowodu
  rejestracyjnego oraz karty pojazdu skierowanie z Wydziału Komunikacji)
- poświadczenie aktualnego badania zainstalowanych w pojeździe urządzeń podlegających
  dozorowi technicznemu (np. zbiornik LPG, winda załadowcza)
Pamiętajmy: 
Na przedniej szybie pojazdu powinna znajdować się nalepka identyfikacyjna (z numerem rejestracyjnym).
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW STACJA PALIW FIRMA GALERIA KONTAKT OGŁOSZENIA